منصور بنی مجیدی

منصور بنی مجیدی – بندر آستارا

١٣٨٧-١٣٣۴ 

افعالِ غیر منصرف

اینجا پوسیده باشم   پوسیده باشی  شاید هم پوسیده باشد اگر به هر سازی تن بدهد!

نَه برایِ قصدِ قربت / نَه برای رقصیدن تنها

دردی همیشگی در کشاله ی رانم تیر می کشد !

این ناتمامی زندگی ...

 برایم هیچ لذّتی ندارد!

هر روز مثلِ چایِ لب زنده یا فنجان ِ دَمر شده

کنار گذاشته می شوم

این بغضِ چندین ساله ی نَه تنها من است

که در تو و دیگران

نو به نوبه می ترکد!

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
فاطمه اختصاري

بعد يک سال بغض... با «اگر شبي از شب هاي زمستان مسافري...» به روزم . . به ياد «مرد بي وطن» به ياد دوست و استاد سفر کرده: ........................................ «دکتر سيد مهدي موسوي» . . داستان خرس هاي پاندا به روايت يك ساكسيفونيست که دوست دختري در فرانکفورت داشت با چندين شعر جديد که قبلا نخوانده ايد آه پدر،پدر، مادر تو را در گنجه آويزان كرده... با حرفهايي صريح و بي پرده درباره جشنواره هاي «ميبد» و «تبريز» . . صندلي كنار پنجره بگذاريم و بنشينيم و ... با خبر چاپ: ...................سومين شماره نشريه همين فردا بود با لينک هايي از جشنواره هاي مختلف با لينک شعرها و داستانهايي توپ از بچه هاي غزل پست مدرن و کارگاه اعترافات يك سارق مادرزاد... . . و با 27 لينک فقط 27 لينک تقديم به:.... با يک سال نه! با 22 سال بغض به روزم