کاتارینا ريستن - شاعر- متولد ۱۹۵۵ در سوئد
ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

 

عادت دارم

بایستم

کنار دروازه ی سایه ام

وقتی که مردمان

می آیند و می روند:

دزدکی گوش می دهند

به حرف رمز

اما زان پیشترکه

پایانش را بشنوم

آغازش را

فراموش کرده ام

راهروها

منشعبند

با صداهایی

نقش بسته بر درها

اینجا همه را می شناسم

اما فراموش کرده ام

دردناک است

این فراموشی

و قابل بخشش

می فهمم

من کودک ساده ای هستم

که اجازه دارم

اینچنین پیچیده باشم.

ترجمه از سوئدی: سهراب رحيمی

..............................................................................................