بیداری تا گور
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

 

 

از میان ما طنابی  می گذرد و مغناطیس پل های پنهان در پرده ها  می لرزد. زبانت  خیره مانده در سیاه سراسر سکوت می شود در انتظار چتری گرم شاید تا بریزد میان خواب. لب ها در انتظار؛از بیداری تا  گور را دویده است.