سمت شیب های پرستو
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

همه چیز تمام شده  است.چشم ها بوی شمعدانی را از یاد برده است. حالا برگرد سمت مالیخولیا. هندسه اش را رسم کرده است؛ سمت شیب های پرستو.از پله ها و باران وپلک های دور.عشقی را می خواند از گورستانی که باریده است.