سرذتر از دستان باد
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

 
سر کار که هستم به شعر فکر می کنم
توی خواب به شعر فکر می کنم
توی ماشین به شعر فکر می کنم
و همه چیز شعر می شود
و من از زمان کنده می شود
تا در فراسوی خوابها و افسوس زمان از دست رفته
تبدیل به حسرتی شود سردتر از دستان باد