کاتارینا فروستنسون
ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

 

Katarina Frostenson

تصویر

 

چه منطقه ی بهشتی عجیبی ست

یا برعکس  بال زدن پروانه بهشت آسا

زردها سنگ شده اند بالای مرغزار

دراز کشیده اند سنگین و رهاشده

از نرمه ی خاک زمین، چرم کفش

یک انگشت پا

از سیاهی کاغذ جلو جهیده

یک کفش رقص، یک انگشت

از درون زمین

و برق دایره ها در شیار

از پالتوهای تیره، خیسی پشم

کفن

با دهانها به هم پیچیده  به سوی خاک نرمه ها و یکدیگر

پر از زمین و آن قرمز

دشت و اعلان خطر بزرگ پرنده

در راه خانه میان بیشه ها

در بیشه زارها بیرون  آدم دراز می کشد

در جست و جوی کشتزارهای جهانی

 

 

ترجمه از سوئدی:

سهراب رحیمی