مذاب نقره
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ آذر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

نگاهی از اعماق

با بازوهایی به سمت جهان

رنگ خزه ها را می خواستی بدانی

از لبه ی این ساحل بیگانگی ی ما آغاز می شود

و قطار تکانی خورد

انگشتان مسافر

در باد سایه انداختند

در سمت چپ

شطرنجی از سیاره های آبی و قرمز

سمت های دیگر مذاب نقره بود.