مداد
ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ تیر ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

رفتن های ما را که می نویسد

باران با گام هاش

امتداد راهی طولانی می شود

موازی با خنده ها 

یا  تنی طولانی

خطی  در مسیر

میان باران و سایه

درون دستهای منتظر.