ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

 

صندوقچه ای را  پر  از رنگ ها، جا گذاشته ای

گلدان خالی و گلهای پرده

با باران خاکستری روی بالها

 پله هایی به سمت فراموشی

چشمک زدن ستاره ها در غبار

کتاب سیاه از خط های زرد

 و میز که سنگین از سکوت

در آن سوی انتظار

سیم ها بر فراز سقف

بادبادک ها در کودکی جامانده اند

 زمین

با کفش هایش در غبار