لایه های تنهایی
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

پیچیده در لایه های تنهایی

از نردبان شعر بالا می رفتم

چون اسبی

که در آیینه گم شود

تمام شب می دویدم

و روز

پنهان در تابلوها بود

می خواستم سرودی  شوم بر بستر آب

صدایم کنید

تا طنینی شوم میان  ترانه ها

وقتی که از خواب شما عبور می کنم

صدایم کنید

تا همچون شعری

از متن روزها

عبور کنم.


 
بی نام
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

وقتی عقربه ، زمان را دور زد

ما بر جای خود تکرار شدیم در گذار ابر